Khuyến mãi tháng 10 dành cho Wifi du lịch Châu Âu

Khuyến mãi tháng 10 dành cho Wifi du lịch Châu Âu

Chương trình khuyến mãi tháng 10 dành cho Wifi du lịch châu Âu như sau:
❤ Gói 500MB/ngày giảm từ 1̶7̶0̶.̶0̶0̶0̶đ̶/̶n̶g̶à̶y̶ xuống còn 𝟏𝟓𝟎.𝟎𝟎𝟎 đ/𝐧𝐠𝐚̀𝐲
❤ Gói 1GB/ngày giảm từ 2̶7̶0̶.̶0̶0̶0̶đ̶/̶n̶g̶à̶y̶ xuống còn 𝟐𝟎𝟎.𝟎𝟎𝟎 đ/𝐧𝐠𝐚̀𝐲
❤ KHÔNG GIỚI HẠN DUNG LƯỢNG (Wifi đi Pháp/Monico/Thụy Sỹ): giảm từ 2̶0̶0̶.̶0̶0̶0̶ ̶đ̶/̶n̶g̶à̶y̶ xuống còn 𝟏𝟓𝟎.𝟎𝟎𝟎 đ/𝐧𝐠𝐚̀𝐲

Chia sẻ