eSIM du lịch nước ngoài. eSIM data 4G dành cho khách du lịch và công tác. eSIM không giới hạn dung lượng tốc độ thấp.