Hướng dẫn cài đặt Sim data nước ngoài của GlobalSIM

Hướng dẫn cài đặt Sim data nước ngoài của GlobalSIM

Hướng dẫn cài đặt Sim Data cho điện thoại Android

Bước 1: Bật Chuyển vùng dữ liệu (Data Roaming)

Lắp SIM vào điện thoại và bật chức năng [Chuyển vùng dữ liệu] sau khi đến nơi. Bạn có thể truy cập Internet sau vài phút.

Vào mục Cài đặt (Setting) > Kết nối (Connections) > Các mạng di động (Mobile Network) > Bật Chuyển vùng dữ liệu (Data Roaming)

 

Bước 2: Cài đặt thủ công APN (trong trường hợp sim hiện cột sóng nhưng không truy cập được Internet)

Đa số điện thoại sẽ tự cài đặt APN sau khi bật [Chuyển vùng dữ liệu]. Nếu điện thoại không tự động nhận APN, vui lòng cài đặt thủ công theo hướng dẫn:

Vào mục Cài đặt (Setting) > Kết nối (Connections) > Các mạng di động (Mobile Network) > Điểm truy cập (Access Point Names) > Chọn Thêm (Add) > Nhập thông tin APN

Vui lòng xem danh sách nhà mạng và APN tại: https://apn.globalsim.vn/en.html

Hướng dẫn cài đặt Sim Data cho điện thoại iOS

Bước 1: Bật Chuyển vùng dữ liệu (Data Roaming)

  • Đối với iPhone có 1 SIM trong máy

Lắp SIM vào điện thoại và bật chức năng [Chuyển vùng dữ liệu] sau khi đến nơi. Bạn có thể truy cập Internet sau vài phút.

Vào mục Cài đặt (Setting) > Di Động (Cellular) > Tùy chọn dữ liệu di động (Cellular Data Options) > Bật Chuyển vùng dữ liệu (Data Roaming)

  • Đối với iPhone có 2 SIM trong máy

Vào mục Cài đặt (Setting) > Chọn Di Động (Cellular) > Chọn Dữ liệu di động (Cellular Data) > Chọn GlobalSIM là sim dùng Dữ liệu di động.

Quay lại màn hình Di Động (Cellular) > Chọn GlobalSIM tại mục SIM > Bật Chuyển vùng dữ liệu (Data Roaming)

Bước 2: Cài đặt thủ công APN

Đa số điện thoại sẽ tự cài đặt APN sau khi bật [Chuyển vùng dữ liệu]. Nếu điện thoại không tự động nhận APN, vui lòng cài đặt thủ công theo hướng dẫn:

Vào mục Cài đặt (Setting) > Di động (Cellular) > Chọn SIM đã cài > Nhấn Mạng dữ liệu di động (Cellular Data Network) và nhập APN

Vui lòng xem danh sách nhà mạng và APN tại: https://apn.globalsim.vn/en.html

Chia sẻ