Sim Du Lịch Trung Quốc. Sim data 4G Trung Quốc dành cho khách du lịch và công tác. Sim không giới hạn dung lượng tốc độ thấp. Sim có 2 dạng: Sim vật lý và eSIM.